Deň Zeme v REDOX – ENEX: Nejde len o jeden deň, dôležitý je každý jeden deň

Vedeli ste, že aj Zem má svoj sviatok ? Každoročne ho slávime 22. apríla. Dnes sa milióny ľudí na celom svete spájajú s cieľom poukázať na environmentálne problémy, znečistenie a klimatickú krízu, ktoré ohrozujú ľudstvo aj našu planétu. Mottom tohtoročného Dňa Zeme 2024 je Zem verzus plasty.

Svetový deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla na celom svete, je príležitosťou na zvýšenie povedomia o potrebe chrániť Zem a jej zdroje. Deň Zeme 2024 má tému „Planéta vs. plasty“, aby upozornil na znečistenie spôsobené zvýšeným používaním plastov.

REDOX ENEX Deň Zeme

V REDOX-ENEX sme pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali pre študentov Westsächsische Hochschule Zwickau prehliadku priestorov našej spoločnosti a oboznámili sme ich s technológiou originálnych polopodzemných kontajnerov MOLOK. Efektívne a k životnému prostrediu šetrné nakladanie s odpadom vyžaduje inovatívne a udržateľné riešenia triedenia odpadu a Molok Ltd je popredným poskytovateľom takýchto riešení. Prehliadka priestorov a výklad od nášho výkonného riaditeľa Oto Schuchmann študentov zaujal. V REDOX ENEX neustále proaktívnym prístupom neustále inovujeme súčasné a budúce potreby odpadového hospodárstva a budeme v tom pokračovať. Efektívnosť nakladania s komunálnym odpadom a podpora recyklácie zostávajú nosným pilierom nášho podnikania.

 

Dve tretiny kapacity nádoby sú pod zemou, kde je stálejšia teplota, a tým dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a zníženie vzniku zápachu. #Odpad je ukladaný do výšky až 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu. V neposlednom rade sú takéto zberné kontajnery menším lákadlom k vandalizmu, či k opätovnému vyberaniu odpadu. Estetický vzhľad a čistota zberného miesta sú pridanou hodnotou, ktorú ocení nejeden obyvateľ.

 

Návrat hore