Služby na kľúč

Postup krokov

Štúdia realizovateľnosti

Potrebujete koncepčne vyriešiť umiestnenie polopodzemných kontajnerov v celom meste či obci? Chcete mať lepšiu predstavu ako sa všetky výhody polopodzemných kontajnerov prejavia v skutočnosti? Štúdia realizovateľnosti Vám na tieto otázky odpovie.

1. Obhliadka skutočného stavu

Vykonáme obhliadku súčasných stojísk za účelom efektívneho návrhu nových stojísk, prípadných možností zlúčenia a posúdenia podmienok rastlého terénu za prítomnosti projektanta. Vzorová fotodokumentácia súčasného stavu stojísk kontajnerov spolu s vizualizáciou ponúkaného riešenia, zákres návrhu do technickej mapy.

2. Návrh celkového počtu

Návrh celkového počtu, skladby a vhodných lokalít pre spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu stojísk polopodzemných kontajnerov, s dôrazom na vhodnú donáškovú vzdialenosť a počet obyvateľov spádového územia.

3. Detailný popis riešenia

Polopodzemných kontajnerov, monitorovacieho systému i vhodného zabezpečenia v oblasti zvozovej techniky. Popis rôznych variantov a alternatív kontajnerov podľa priestorových možností, ich prednosti, výhody a efektivita monitorovacieho systému a podľa hustoty osadenia polopodzemných kontajnerov aj návrh vhodného zberového vozidla – využitie existujúcej techniky, úprava existujúcej techniky alebo výmena za nové lisovacie vozidlo (jednoúčelové, alebo multifunkčné).

4. Časový harmonogram

Na základe našich skúseností načrtneme reálny časový harmonogram realizácie projektu a inštalácie, s ohľadom na dodávky kontajnerov, povolenie stavieb, rýchlosť výstavby stojísk a možnosti dodávky monitorovacieho systému.

5. Odhad celkových nákladov

Súčasne a aj s ohľadom na časový harmonogram spracujeme rozpočet realizácie takéhoto projektu podľa daného skutkového stavu vrátane predpokladaných nákladov na odstránenie existujúcich starých stojísk (klietky, prístrešky) ako aj odstránenie spevnených plôch na staré kontajnery.

Máte záujem o kontajnery vo vašom meste?

V našej ponuke máme 4 typy kontajnerov

Návrat hore