REDOX – ENEX

Problematike zberu komunálnych odpadov pomocou polopodzemných kontajnerov sa venujeme už od roku 2012 a za tento čas sme nainštalovali viac ako 2.100 polopodzemných kontajnerov.

Na Slovensku sme výhradným dodávateľom systému od fínskeho výrobcu MOLOK, ktorý je zakladateľom myšlienky zberu odpadov pod zemou. MOLOK je celosvetovo najväčší výrobca. Polopodzemné kontajnery vyrába už od r. 1991 a ročne dodáva do celého sveta viac ako 15.000 ks kontajnerov. Toto takmer 30 ročné know-how sa prejavuje najmä v kvalite a trvácnosti produktov, rovnako tak aj v neustálom vývoji a inováciách, ktoré pomáhajú splniť požiadavky aj tých najnáročnejších partnerov a prispôsobiť zberné miesta rôznym typom urbanistickej zástavby.

Našimi partnermi sú najmä mestá a obce, developeri a zberové spoločnosti. V súčasnosti rozbiehame spoluprácu aj s priemyselnou sférou, ktorá si takisto našla benefity v nami ponúkaných riešeniach.

Ing. Ján Hricko

Konateľ

14 rokov pôsobím v oblasti životného prostredia. Som vyštudovaný ekonóm, ktorého po návrate zo zahraničia opantala oblasť odpadov. Skúsenosti som zbieral takmer 7 rokov v spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Trenčín na pozíciách ako projektový manažér, vedúci oddelenia nadregionálnych zákaziek a zástupca obchodného riaditeľa. Od roku 2010 som sa venoval oblasti životného prostredia ako podnikateľ.

Svoje obzory som rozširoval najmä v konzultingu, obchode s druhotnými surovinami a technologických inováciách pri zbere a spracovaní odpadov. Jednou z takýchto technológií je aj zber odpadov prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov, ktorému sa naplno venujem posledné 4 roky. Za tento čas sa nám s mojim tímom podarilo na Slovensku úspešne zrealizovať viac ako tisíc polopodzemných kontajnerov.

Jana Penjaková

Projektová manažérka

Keďže mám k urbanizmu a dizajnu veľmi blízko, moja pracovná kariéra bola takmer 8 rokov spätá s mestským mobiliárom. V rámci vtedajšej pracovnej náplne som sa podieľala na realizácii dizajnových lavičiek, autobusových zastávok a okrem iného aj smetných košov. Chvíľu som sa venovala aj technológiám automatizovaného skladovania. Od technológií a dizajnových smetných košov ma vietor osudu privial k polopodzemným kontajnerom MOLOK.

Bola to láska na prvý pohľad. V oblasti polopodzemných kontajnerov pracujem od r. 2015 a zabezpečujem najmä prípravu a realizáciu projektov. To zahŕňa spracovanie štúdií, prípravu projektovej dokumentácie, dodávku a realizáciu kontajnerových stojísk. Ešte sa nenašla lokalita, kde by som kontajnery nedostala...

Lenka Kopuncová

Projektová manažérka

Popri štúdiu na VŠ som pracovala na marketingu v známom obchodnom reťazci. Keďže som sa ale chcela viac venovať účtovníctvu a obchodu, akceptovala som ponuku REDOX – ENEX a prišla pomôcť mojim kolegom s rozvíjajúcim sa biznisom.

Mojou pracovnou náplňou je okrem prípravy objednávok a koordinácie logistika aj realizácia štúdií a príprava projektovej dokumentácie.

Máte nejaké otázky?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Návrat hore