ORIGINÁL polopodzemný kontajner je len jeden. Dôvodov, prečo polopodzemné kontajnery MOLOK výrazne vyčnievajú spomedzi konkurencie je hneď niekoľko

Dôvodov, prečo polopodzemné kontajnery MOLOK výrazne vyčnievajú spomedzi konkurencie je hneď niekoľko. Jedným z nich je bezpochyby fakt, že pri ich výrobe sú používané recyklované materiály.

Zakladateľ spoločnosti REDOX-ENEX s.r.o. Ing. Ján Hricko túto tému približuje slovami: „Najmä recyklovaný polyetylén a polypropylén, čo výrazne znižuje uhlíkovú stopu a dopad na životné prostredie. Samotné kontajnery sú po skončení životnosti plne recyklovateľné, to znamená sto percent materiálu sa dá znovu použiť“. Sme najväčším dodávateľom polopodzemných kontajnerov na zber komunálneho odpadu na slovenskom trhu.

Polopodzemné kontajnery MOLOK

Výpočty uhlíkovej stopy boli pre fínsku organizáciu a ich hlavné produkty Molok Domino a Molok Classic vykonané podľa protokolu GHG / ISO 14067. Výpočet uhlíkovej stopy umožňuje identifikovať hlavné rozvojové potreby s cieľom znížiť negatívny vplyv na životné prostredie. Zároveň je vďaka ním možné sledovať aj vývoj pozitívnych dopadov.

O koľko sa v roku 2022 zvýšilo používanie recyklovaného materiálu?

Drevokompozitné obloženie zo 40%  na 70% podielu recyklovaného materiálu
Zberové vrecia z 50% na 80% podielu recyklovaného materiálu
Hlavné veká Molok Domino HDPE zo 40% na 70% podielu recyklovaného materiálu

Výrobca MOLOK neustále pokračuje vo vývoji v snahe ešte viac zvýšiť pomer recyklovaných materiálov vo svojich produktoch.

Dôvodov, prečo polopodzemné kontajnery MOLOK výrazne vyčnievajú spomedzi konkurencie je hneď niekoľko. Jedným z nich je bezpochyby fakt, že pri ich výrobe sú používané recyklované materiály. Zakladateľ spoločnosti REDOX-ENEX s.r.o. Ing. Ján Hricko túto tému približuje slovami: „Najmä recyklovaný polyetylén a polypropylén, čo výrazne znižuje uhlíkovú stopu a dopad na životné prostredie. Samotné kontajnery sú po skončení životnosti plne recyklovateľné, to znamená sto percent materiálu sa dá znovu použiť“. Spoločnosť REDOX-ENEX s.r.o.  k je najväčším dodávateľom polopodzemných kontajnerov na zber komunálneho odpadu na slovenskom trhu.

Spoločnosť REDOX-ENEX považuje MOLOKy za ideálne riešenie v zbere komunálneho odpadu, ktoré navyše nevyžaduje nákladnú údržbu. Pri relatívne malej ploche, ktorú zaberajú, poskytujú maximálny zberový objem. To môže viesť napríklad ku  zníženiu počtu súčasných nadzemných stojísk (jedno stojisko polopodzemných kontajnerov MOLOK = až piatim stojiskám nadzemných kontajnerov), alebo k optimalizácii množstva vývozov. V oboch prípadoch je výsledkom redukcia emisií a negatívnych vplyvov na životné prostredie a i nákladov.

Podstatou zberu komunálneho odpadu do polopodzemných kontajnerov MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX je to, že dve tretiny ich kapacity sú pod zemou, kde je výrazne nižšia teplota prostredia, čím dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a tým aj k eliminácii zápachu. Odpad sa ukladá do hĺbky až 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu. Polopodzemné kontajnery MOLOK nie sú ani takým veľkým lákadlom k vandalizmu, či k opätovnému vyberaniu odpadu, ako tomu je pri klasických nadzemných  kontajneroch.

Na Slovensku máme viac ako 3000 inštalácií originálnych polopodzemných kontajnerov od výrobcu MOLOK, ktorý je na svetovom trhu viac ako 30 rokov. Aj to je dôkaz toho, že ich vysoká kvalita prináša užívateľom komfort, ktorý si uvedomujú a oceňujú. Spoločnosť MOLOK pôsobí vo viac ako 40-tich krajinách sveta s celkový počtom viac než 180.000 inštalácií.

Návrat hore