REFERENCIA: Moderné polopodzemné kontajnery MOLOK tvoria súčasť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) zvyšuje svoju ekologickú úroveň a svojich študentov motivuje k triedeniu odpadov aj vďaka originálnym polopodzemným kontajnerom MOLOK od REDOX-ENEX.

Originálne Polopodzemné kontajnery

Polopodzemné kontajnery MOLOK od trenčianskej spoločnosti REDOX-ENEX so sebou prinášajú niekoľko výhod pre svojich užívateľov. Okrem toho, že esteticky dopĺňajú exteriér stavieb, do významnej miery uľahčujú triedenie odpadov a ich vývoz. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) sa radí medzi tie, ktoré využívajú na zber odpadu práve kvalitné a ekologické MOLOKy. „Pri výbere druhu a systému polopodzemných kontajnerov brala SPU do úvahy skutočnosť, že z hľadiska zhodnocovania odpadov, ich zhromažďovania a najmä vývozu bola zabezpečená kompatibilita so systémom vývozu odpadu v meste Nitra. Zároveň zaručuje efektívny zber odpadu a myslí sa pri ňom i na estetiku okolia,“ uviedol prorektor pre investičný rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Tomáš Tóth. Zároveň dodal, že samotný výber dodávateľa a zhotoviteľa diela sa uskutočnil prostredníctvom elektronického kontrakčného systému (EKS).

Originálne Polopodzemné kontajnery podzemne kontajnery

Vyhotovenie projektovej dokumentácie, dodanie a výstavba stojísk polopodzemných kontajnerov boli financované z rozvojového projektu Ministerstva školstva SR: „Podpora aktivít konceptu Zelenej univerzity SPU v Nitre“. Originálne Polopodzemné kontajnery MOLOK zapadajú do dlhodobej filozofie SPU, ktorá sa hrdí prívlastkom Zelená univerzita aj preto, že ekológia a trvalá udržateľnosť je pre ňu mimoriadne dôležitá. Stavia na vyše 70-ročnom základe, no zároveň zachytáva aj najmodernejšie trendy.  Univerzita má v súčasnosti dve stojiská MOLOKov, a to na Študentskom domove Antona Bernoláka, kde je päť kontajnerov a v centrálnom campuse SPU, kde má univerzita vybudovaných sedem kontajnerov. Realizuje sa zber komunálneho odpadu, papiera, skla a plastov. „Investícia z rozvojového projektu bola vo výške78-tisíc eur. V najbližšom období ich plánujeme osadiť senzormi naplnenosti,“ priblížil prorektor Tomáš Tóth. Univerzita má hotové ďalšie dve projektové dokumentácie pre vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov v areáli Študentského domova Mladosť a ďalšie stojisko v areáli univerzity. Ich realizácia však bude závisieť od získania finančných prostriedkov. Využívaním týchto kontajnerov chce univerzita zracionálniť systém v rámci odpadového hospodárstva. Vybudovaním týchto stojísk odstránili viac ako 30 kusov 1100 litrových zberných nádob z areálu univerzity, čo má vplyv aj na estetiku prostredia. Osadením senzorov naplnenosti vedenie univerzity očakáva, že vývoz odpadov sa bude realizovať na základe reálnej potreby a nie systémom pravidelného vývozu bez ohľadu na naplnenosť kontajnerov.

Okrem spomínaných benefitov univerzita považuje polopodzemné kontajnery za krok k zvyšovaniu ekologického povedomia u študentov. Aj preto do budúcna plánuje osadiť zberné nádoby aj na ďalšie druhy odpadov, ako napríklad na biologicky rozložiteľné odpady, prípadne kovy, kartóny, resp. nápojové obaly. Dôvodov, prečo polopodzemné kontajnery MOLOK výrazne vyčnievajú spomedzi konkurencie, je hneď niekoľko. Jedným z nich je bezpochyby fakt, že pri ich výrobe sú používané recyklované materiály. „Najmä recyklovaný polyetylén a polypropylén, čo výrazne znižuje uhlíkovú stopu a dopad na životné prostredie. Samotné kontajnery sú po skončení životnosti plne recyklovateľné, to znamená sto percent materiálu sa dá znovu použiť,“ približuje Ján Hricko, riaditeľ spoločnosti REDOX-ENEX, ktorá je najväčším autorizovaným dodávateľom systémov polopodzemných kontajnerov na zber odpadov na slovenskom trhu.

Spoločnosť REDOX-ENEX považuje MOLOKy za estetické riešenie, ktoré navyše nevyžaduje nákladnú údržbu. Polopodzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX majú výrazne vyššiu kapacitu zberného miesta, vďaka čomu je znížená frekvencia vývozu. To vedie k redukcii nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie. Silnou stránkou nádob je tiež to, že dve tretiny ich kapacity sú pod zemou, kde je nižšia teplota, čím dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a tým aj k eliminácii zápachu. Odpad sa ukladá do hĺbky až 2,5 metra, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou váhou odpadu. Takéto zberné kontajnery nie sú ani takým veľkým lákadlom k vandalizmu, či k opätovnému vyberaniu odpadu, ako tomu je pri klasických kontajneroch.

Návrat hore