Video – servis polopodzemných kontajnerov

Fínsky výrobca MOLOK,  ktorý je zakladateľom myšlienky zberu odpadov pod zemou a ktorého viac ako 30-ročné know-how sa prejavuje najmä v kvalite a trvácnosti produktov garantuje, že jeho výrobky sú pri bežnom používaní bez závad, materiálových alebo výrobných. Všetky produkty z nášho sortimentu sú pravidelne podrobované viacerým skúškam a ich vývoj sa neustále zdokonaľuje.

 

 

  • Potrebu servisného zásahu si v priemere vyžadujú iba cca 2% zo všetkých dodaných a používaných kontajnerov.
  • 99% z realizovaných servisných zásahov je zapríčinených nesprávnou manipuláciou alebo umiestnením nevhodného odpadu, zvyšné 1% je zapríčinené závadami, o ktorých je bezodkladne informovaný výrobca MOLOK a tieto zohľadňuje pri neustálom vývoji svojich produktov. Príkladom takýchto inovácií je zmena tvaru hlavného a vhadzovacieho veka a prechod na ich 2. generáciu alebo zmena konštrukcie vhadzovacieho veka a jeho nosného systému na okrúhlych aj štvorcových kontajneroch.
  • Čo sa záruk týka, štandard pre naše PPK MOLOK je nastavený nasledovne:
  • 24 mesiacov na tzv. pohyblivé časti kontajnera ku ktorým patrí: hlavné veko, vhadzovacie veko, rýchloupínací systém a zberové vrece
  • 120 mesiacov na tzv. nepohyblivé časti ako sú: šachta, obloženie kontajnera, zberný zásobník.
  • K najčastejšie servisovaným dielom (napriek veľmi malému počtu vzhľadom k celkovému počtu nainštalovaných PPK v SR) na PPK patria zberové vrecia z dôvodu ich rozrezania (a to nevhodným odpadom ako napr. tabuľové sklo alebo ostré kovové predmety v zbernom vreci pre zmesový komunálny odpad) alebo napríklad z dôvodu rozhryzenia hlodavcami (nedostatočná deratizácia), alebo poškodenie vandalizmom (vyberanie kontajnerov neprispôsobivými spoluobčanmi).
  • V prípade požiadavky na servis, či už záručný alebo pozáručný, máme vo firme nastavené jasné pravidlá  a to:
  • Potvrdenie o prijatí požiadavky na servis do 24 hodín od jeho doručenia (telefonicky alebo mailom)
  • Do 3 dní od doručenia navrhnúť spôsob riešenia problému, predložiť cenovú ponuku pre prípadné nové diely a ak je to možné, dohodnúť termín realizácie (pri zásahoch súvisiacich napr. s výmenou vreca je potrebná asistencia vozidla zberovej spoločnosti, preto je nutné sa prispôsobiť výjazdom tejto techniky)

 

Servis polopodzemných kontajnerov
Návrat hore