Nakoľko ide o investíciu do systému, ktorého životnosť sa počíta na desaťročia, nie je odpoveď na otázku „Koľko to stojí?“ absolútne najdôležitejšia. Ak by sme sa chceli baviť čisto o obstarávacej cene polopodzemných kontajnerov, tak tá začína na úrovni 1.500 €. Vplyv na cenu má objem polopodzemného kontajnera, jeho prevedenie/vybavenie, typ a farebný odtieň obloženia atď. Rovnako tak treba zohľadniť cenu projektovej dokumentácie a cenu stavebných prác, ktorá vstupuje do výslednej obstarávacej ceny kontajnera. Pri posudzovaní hodnoty je však obstarávacia cena polopodzemného kontajnera MOLOK len jeden z atribútov na ktoré je potrebné sa pozerať. Životnosť, údržba, cena náhradných dielov a servisu sú ďalšie.

V podstate sa pozeráme na každú investíciu cez parameter ceny. Zaručene ušetríme najviac, ak nebudeme do ničoho investovať, nič si nekúpme. To nám však neprinesie žiadnu hodnotu. Rozdiel medzi investíciou a investíciou je v hodnote, ktorú nám prinesie a ako dlho nám túto hodnotu bude prinášať.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.
Zdroj: REDOX

 

Budovanie polopodzemných kontajnerov je investícia zhruba na rovnakej úrovni ako zabezpečenie zberu odpadov prostredníctvom štandardných kontajnerov doplnených o prístrešok, klietku alebo oplotenie definujúce priestor pre kontajnery. Ak však vezmeme do úvahy životnosť a prevádzkové náklady tejto investície, zistíme, že polopodzemné kontajnery MOLOK sú ekonomicky výhodnejšie ako porovnávaná alternatíva. Do ceny totiž vstupujú náklady na údržbu, prevádzku a servis, ktoré sa hodnotia po celú dobu životnosti. Od roku 2013 do dnešného dňa je priemerná cena servisu a údržby 1 ks polopodzemného kontajnera MOLOK 2,40 €/rok.

Kvalita produktov MOLOK je správne riešenie za správnu cenu.

Na požiadanie sme pripravení nakalkulovať konkrétnu cenu pre konkrétne riešenie. Viac sa dozviete na www.redox-enex.sk

Ilustračné foto.