Molok – 30 rokov efektívneho nakladania s odpadom a recyklácie

Význam recyklácie je dnes oveľa lepšie pochopený ako pred 30 rokmi. Efektívne a k životnému prostrediu šetrné nakladanie s odpadom vyžaduje inovatívne a udržateľné riešenia triedenia odpadu a Molok je popredným poskytovateľom takýchto riešení.
Spoločnosť Molok proaktívnym prístupom neustále inovuje súčasné a budúce potreby odpadového hospodárstva a bude v tom pokračovať. Účinnosť nakladania s komunálnym odpadom a podpora recyklácie zostávajú jadrom našich operácií.
Návrat hore