Odpady a emisie v mestách spolu súvisia

Riešenie MOLOK pomáha k nižšej uhlíkovej stope aj lepšej kvalite ovzdušia.

 

Výsledky monitorovania ovzdušia ukazujú, že v mnohých oblastiach sa od roku 2005 kvalita ovzdušia v Slovenskej republike zlepšila. V súčasnosti máme 12 oblastí riadenia kvality ovzdušia, pričom pôvodne ich bolo až 19. Celkovo sa znížila aj ich rozloha. Využitie polopodzemných kontajnerov MOLOK pomáha k nižšej uhlíkovej stope a lepšej kvalite ovzdušia

Odpady a emisie v mestách spolu súvisia. Riešenie MOLOK pomáha k nižšej uhlíkovej stope aj lepšej kvalite ovzdušia.

Pýtajme sa na kvalitu ovzdušia.

Napriek tomu má väčšina krajín EÚ, vrátane Slovenska, dlhodobé problémy s kvalitou ovzdušia, najmä čo sa týka limitných hodnôt pre drobný prach – takzvané jemné prachové častice PM10, PM2,5 a oxidy dusíka NOx a tiež cieľovej hodnoty pre benzo(a)pyrén. V súčasnom období v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 je pohyb v prírode jednou z radostí, ktoré nám zostali. Ale vieme, čo dýchame? Čistý vzduch je naozaj vzácna komodita pre nás, ale aj pre našich potomkov a ich budúcnosť, a preto k nej treba pristupovať s osobitým zreteľom. Hlavnou príčinou súčasného znečistenia ovzdušia sú najmä emisie z vykurovania domácností a emisie z dopravy, ako aj vysoké koncentrácie pozadia (znečistenie, kde nie je možné priamo určiť zdroj emisií). Práve emisie z dopravy je možné priaznivo ovplyvniť napr. znížením frekvencie vývozu odpadov, ktoré ponúka zavedenie systému polopodzemných kontajnerov MOLOK vďaka vyššej objemovej kapacite zberu.

Odpady a emisie v mestách spolu súvisia. Riešenie MOLOK pomáha k nižšej uhlíkovej stope aj lepšej kvalite ovzdušia.

Moderný spôsob nakladania s odpadom, ktorý zlepšuje život obyvateľom.

Vývoz odpadov je služba, ktorá je najlepšia, ak je neviditeľná. Je absolútne samozrejmé, že je nevyhnutné ju realizovať, no ideálne podmienky nastávajú vtedy, ak je realizovaná „in time“.  Stojiská polopodzemných kontajnerov, ktorých počet neustále rastie po celom Slovensku ponúkajú okrem väčšej objemovej kapacity pre zber odpadov aj doplnenie senzormi merajúcimi výšku naplnenosti. Dispečeri tak majú možnosť nadstaviť čas jednotlivého vývozu čo najpresnejšie, aby sa disponibilný objem kontajnerov efektívne využil.  Ak každý urobí svoj malý krok zmeny k lepšiemu, spoločne dosiahneme podstatne viac.

Odpady a emisie v mestách spolu súvisia. Riešenie MOLOK pomáha k nižšej uhlíkovej stope aj lepšej kvalite ovzdušia.

Prečo potrebujeme nové riešenia pre zber odpadu?

Pretože potrebujeme vytvárať zdravšie prostredie pre nás a budúce generácie. V roku 2018 EÚ aktualizovala svoje smernice o odpadovom hospodárstve. Vyprázdňovanie polopodzemných kontajnerov MOLOK vyžaduje až o 44% menej času, oproti bežným nádobám na odpad. Vďaka päťnásobne väčšej kapacite oproti bežným nádobám na odpad, vyžaduje riešenie MOLOK menej časté vyprázdňovanie, čo znižuje frekvenciu premávky a pomáha nižším emisiám v doprave. Dôležitým aspektom pri vyprázdňovaní nádob na odpady je hluk. Vyprázdňovanie polodpodzemných kontajnerov MOLOK je výrazne tichšie oproti bežným nádobám a je tak možné aj v noci. Polopodzemné kontajnery MOLOK prinášajú každodenné výhody pre obyvateľov miest. Vďaka zberu odpadu pod zemou sa spomaľuje aktivita baktérií a nedochádza k rýchlemu rozkladu odpadu. To minimalizuje zápach, čo obyvatelia oceňujú najmä v letných mesiacoch. Veľká kapacita kontajnerov MOLOK umožňuje znížiť počet stanovíšť na zber odpadu, pri zachovaní komfortnej donáškovej vzdialenosti do 50-60 m. Kontajnery MOLOK zaberajú štyri až päť krát menšiu plochu v porovnaní s klasickými odpadovými nádobami. MOLOK možno využívať aj na triedený zber papiera, plastov, skla, kovov či tetrapackov, ako aj na bioodpad. Pri rozumnom umiestnení ušetria verejný priestor, ktorý sa dá využiť na nové parkovacie miesta, mestskú zeleň, detské ihriská alebo oddychové zóny. Denne sa na 5-tich kontinentoch využíva viac ako 150.000 polopodzemných kontajnerov MOLOK, ktoré zlepšujú život obyvateľom miest a pomáhajú k zdravšiemu životnému prostrediu.

Odpady a emisie v mestách spolu súvisia. Riešenie MOLOK pomáha k nižšej uhlíkovej stope aj lepšej kvalite ovzdušia.

Návrat hore