Pandémia si vyberá daň aj v odpadoch. Polopodzemné kontajnery MOLOK sú užitočným riešením

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Objem nenahradíte! Pravidlo, ktoré platí počas pandémie dvojnásobne. 🦠💪♻️

 

Pandémia koronavírusu nám načakane zasiahla do životov a výrazne ich ovplyvnila. Niektoré dopady ešte úplne nevidíme. Môžeme však s určitosťou povedať, že pandémia nás pomaly učí novému prístupu k manipulácii s komunálnym odpadom. ✔️ Samostatnou kategóriou je manipulácia s komunálnym odpadom kontaminovaným vírusom SARS–COV2 (covid-19), ktorý by rozhodne nemal vyletovať z preplnených smetných košov alebo zostať voľne pohodený vedľa smetných nádob. ❌ Čítajte viac v článku nižšie: Pandémia si vyberá daň aj v odpadoch, kontajnery MOLOK (trend.sk)