Košice

Počet stojísk: 2
Počet kontajnerov: 11
Rok realizácieMOLOK ClassicMOLOK Domino
20205 kontajnerov (1 stojisko)
20195 kontajnerov (1 stojisko)
201811 kontajnerov (2 stojiská)

Kde ich nÁjdete