Lučenec

Počet stojísk: 4
Počet kontajnerov: 18
Rok realizácieMOLOK ClassicMOLOK Domino
201818 kontajnery (3 stojiská)

Kde ich nÁjdete