Senec

Počet stojísk: 11
Počet kontajnerov: 52
Rok realizácieMOLOK ClassicMOLOK Domino
201833 kontajnerov (7 stojísk)15 kontajnerov (3 stojiská)
20174 kontajnery (1 stojisko)

Kde ich nÁjdete