Trenčín

Počet stojísk: 21
Počet kontajnerov: 115
Rok realizácieMOLOK ClassicMOLOK Domino
201846 kontajnerov (8 stojísk)49 kontajnerov (9 stojísk)
201610 kontajnerov (2 stojiská)
201510 kontajnerov (2 stojiská)

Kde ich nÁjdete