Trenčín

Počet stojísk: 22
Počet kontajnerov: 120
Rok realizácieMOLOK ClassicMOLOK Domino
201925 kontajnerov (4 stojiská)
201846 kontajnerov (8 stojísk)49 kontajnerov (9 stojísk)
201610 kontajnerov (2 stojiská)
201510 kontajnerov (2 stojiská)

Kde ich nÁjdete