Trnava

Počet stojísk: 36
Počet kontajnerov: 183
Rok realizácieMOLOK ClassicMOLOK Domino
201875 kontajnerov (15 stojísk)42 kontajnerov (7 stojísk)
201721 kontajnerov (4 stojiská)20 kontajnerov (4 stojiská)
201625 kontajnerov (5 stojísk)

Kde ich nÁjdete