Trnava

Počet stojísk: 39
Počet kontajnerov: 205
Rok realizácieMOLOK ClassicMOLOK Domino
202066 kontajnerov (15 stojísk)
201961 kontajnerov (12 stojísk)16 kontajnerov (3 stojiská)
201875 kontajnerov (15 stojísk)42 kontajnerov (7 stojísk)
201721 kontajnerov (4 stojiská)20 kontajnerov (4 stojiská)
201625 kontajnerov (5 stojísk)

Kde ich nÁjdete