REFERENCIA: Developer ODEKO myslí na životné prostredie, využíva ekologické odpadové nádoby MOLOK

Keď zodpovedný developer myslí na komfort obyvateľov a zároveň využíva ekologické riešenia, prináša tým pozitívny efekt pre celú spoločnosť.

V Liptovskom Mikuláši developerská spoločnosť ODEKO vybudovala bytový projekt Stošice Podhorany, ktorého súčasťou sú moderné a predovšetkým ekologické nadzemné odpadové kontajnery MOLOK.

Toto riešenie odpadového hospodárstva spoločnosť ODEKO považuje za premyslené a efektívne ako z pohľadu mesta, tak z pohľadu samotných obyvateľov projektu. Hoci toto nie je prvá výstavba, ktorú developer zrealizoval, doposiaľ narážal na nepripravenosť technických služieb vynášať uvedený typ zberných nádob. „Po konzultáciách s mestom Liptovský Mikuláš a jeho organizáciou na riešenie zvozu odpadu a s ich následným pozitívnym prístupom sme veľmi radi, že sme mohli využiť možnosti týchto odpadových nádob v našom projekte,“ približuje Juraj Trizna, manažér predaja  developerskej spoločnosti ODEKO.

Nadzemné kontajnery MOLOK

Ako dodáva, voľba nadzemných kontajnerov MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX bola z niekoľkých dôvodov. Tieto zberné nádoby prinášajú vysoký komfort bytov a ich obyvateľov, zveľaďujú okolie a svojím dizajnom nenarúšajú priestor pre relax. Nespornou výhodou tohto typu kontajnerov je, že zabezpečujú inteligentné nakladanie so zmesovým a triedeným odpadom. Na pohľad nezaberajú veľký priestor (každý z kontajnerov má pôdorysnú rozlohu 1,6m x 1,6m) a zároveň vďaka svojmu  objemu 2 m3 poskytujú ich užívateľom potrebný komfort pri vynášaní odpadu.
Nadzemné kontajnery MOLOK
Nadzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX sú ideálnou voľbou pri menších rezidenčných a bytových projektoch, kde nie je potrebný veľký objem, ktorý ponúkajú obľúbené polopodzemné kontajnery MOLOK. Developer ODEKO plánuje nadzemné MOLOKy umiestniť aj v ďalšom projekte –  Panorama Žilina, kde ich umiestnenie má už v samotnom stavebnom povolení. Ekologické odpadové nádoby vďaka spolupráci spoločností ODEKO a REDOX-ENEX pribudnú i v mestách Ružomberok a Martin.

ODEKO dbá pri výstavbe rezidenčného bývania na to, aby bytové jednotky boli realizované   v energetickom štandarde A0 s použitím zelených riešení. Vo svojich projektoch v Liptovskom Mikuláši a v Žiline využívajú tepelné čerpadlá a v projekte Panorama Žilina developer  zamýšľa osadiť i solárne panely.

Trenčianska spoločnosť REDOX-ENEX je na Slovensku autorizovaným dodávateľom systému od fínskeho výrobcu MOLOK, ktorý je zakladateľom myšlienky zberu odpadov pod zemou. REDOX-ENEX považuje MOLOKy za estetické riešenie, ktoré navyše nevyžaduje nákladnú údržbu. Pri relatívne malej ploche, ktorú zaberajú, poskytujú maximálny zberový objem. To významne redukuje potrebný počet vývozov, čím klesajú náklady aj emisie.

Návrat hore