Úspora parkovacích miest vďaka systému MOLOK

Aj vy sa denno-denne stretávate so situáciou, že nemáte kde zaparkovať? Štatistiky hovoria, že áut každoročne pribúda a teda miest na parkovanie ubúda.

 

Problematikou parkovania sa zaoberajú nielen veľké mestá, ale čoraz viac i menšie samosprávy. Budujú sa nové parkovacie miesta, no ich kapacity sú už teraz obmedzené. Výstavba parkovísk na úkor sídliskovej zelene tiež nie je z dlhodobého hľadiska správne riešenie. Ako sa teda popasovať s touto nepríjemnou situáciou?

Jednou z možností, ako prispieť k zvýšeniu počtu miest na parkovanie, je zmeniť systém zberu komunálnych odpadov. V súčasnosti väčšina sídlisk a miest využíva na zber odpadov rôznofarebné kontajnery. Často sú preplnené, je okolo nich neporiadok, páchnu a pôsobia neesteticky. Navyše štatistiky sú aj v oblasti odpadov nekompromisné a hovoria, že produkujeme stále viac odpadu. Preto je nevyhnutné hľadať riešenia, ktorými zvýšime kapacitu zberných nádob s ohľadom na správnu separáciu a následné spracovanie odpadov.

Kontajnery MOLOK

Predstavujeme vám polopodzemné kontajnery značky MOLOK. Ide o revolučný systém zberu komunálnych odpadov, ktorý si vďaka vertikálnemu systému zberu vystačí s výrazne menším priestorom v porovnaní s nadzemnými kontajnermi rovnakého objemu.

MOLOK má oproti klasickým 1100 litrovým kontajnerom až šesťnásobne väčšiu kapacitu. Priestor, ktorý vďaka osadeniu kontajnerov MOLOK vznikne, možno využiť rôznorodo – na vybudovanie spomínaných nových parkovacích miest, ale i na výstavbu detských ihrísk či oddychových zón.

Stojiská pre kontajnery MOLOK totiž môžu byť vybudované aj vo svahu alebo v priestoroch s ťažším prístupom. Do úvahy treba brať inžinierske siete a možnú dostupnosť hydraulického ramena smetiarskeho vozidla ku kontajnerom.

Molok je vhodné umiestniť aj do dopravne vzdialenejších oblastí, pretože väčšia kapacita umožňuje menej častý vývoz a tým aj šetrenie nákladov.

Ako to vlastne funguje?

Kontajner, ktorý vidíte, je polopodzemný. Znamená to, že časť je nad zemou a väčšia časť (asi ⅔) je zabudovaná pod zemou. Vo vnútri kontajnera je umiestnené zberné vrece z trvácneho a odolného materiálu. Odpad, ktorý vyhodíte, spadne na dno kontajnera v zemi. Väčšina odpadu je teda uložená pod zemou, čo má veľa výhod:

  1. chlad zeme spomaľuje rozklad baktérií a nevznikajú tak nepríjemné pachy,
  2. po naplnení sa kontajnery vyprázdnia rozviazaním spodnej časti zberného vreca, takže vhadzovací otvor zostáva čistý,
  3. hĺbka kontajnera bráni neželanému vyberaniu odpadkov a tak zamedzuje i znečisťovaniu okolia.
  4.  konštrukcia kontajnerov Molok bráni prístupu zvierat a hmyzu
  5. menej častý vývoz odpadov znamená tiež nižšie náklady na prevádzku
  6. menej častý vývoz odpadov znamená tiež nižšiu zaťaženosť životného prostredia.

Aktuálny stav naplnenosti kontajnerov možno sledovať pomocou senzorov. Vďaka nim sú vyprázdňované efektívne v ten správny čas. Všetky kontajnery sú tiež vybavené protipožiarnym čipom.

Veľká kapacita kontajnerov Molok umožňuje znížiť počet stanovíšť na zber odpadu. Zaberajú 4 – 5-krát menšiu plochu v porovnaní s klasickými odpadovými nádobami. Molok možno využívať aj na triedený zber plastov, skla a papiera.


1x Molok = 6x 1100l kontajner = 55x 120l kontajner

Systém vertikálneho zberu komunálnych odpadov má teda okrem estetického, ekonomického a ekologického hľadiska aj iný výrazný prínos – úsporu priestoru, ktorý možno využiť rôznym spôsobom, napríklad na vytvorenie nových parkovacích miest.

Návrat hore