Zo smetiakov sa už v Martine nebude šíriť zápach

V jednotlivých mestských častiach Martina sa postupne začína so zavádzaním polopodzemných kontajnerov. Osadené sú už, napríklad, pri cintoríne na Kolónii Hviezda.

 

„Mesto momentálne buduje tri stojiská týchto kontajnerov a to dve v časti v Priekope a jedno v Záturčí. Postupne v priebehu roka budú polopodzemné kontajnery umiestnené v každej mestskej časti,“ avizovala Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta.

Medzi najväčšie výhody polopodzemných kontajnerov patrí ich osadenie na jednom mieste, pričom z jedného miesta sa odpad potom aj odváža.

„Kontajnery sú kryté, zabezpečené proti vyberaniu a táto úprava bráni okrem iného aj šíreniu zápachu z odpadu,“ priblížila Zuzana Kalmanová plusy tejto investície.

Dodala, že smetné nádoby pod zemou budú určené na komunálny i separovaný odpad (plasty, sklo, papier).

Čítajte viac:

https://myturiec.sme.sk/c/22313699/zo-smetiakov-sa-uz-v-martine-nebude-sirit-zapach.html

Návrat hore