Čistota a hygiena stojísk na odpad

Zbavujeme sa vecí, ktoré už nepotrebujeme alebo prestali plniť svoju funkciu. Končia zväčša v kontajneroch, v lepšom prípade sa separujú.

 

S komunálnym odpadom sa dnes stretávame na každom kroku. Častokrát si už pri samotnom nákupe prinesieme domov množstvo odpadu, ktorý je súčasťou balení rôznych výrobkov potrebných do kuchyne či do domácnosti. Nezostáva nám nič iné, len sa nepotrebného obalového materiálu zbaviť. Kontajnery bývajú často preplnené a tak začnú ľudia ukladať odpad i okolo nich. Inokedy zase vzniká neporiadok z dôvodu vyhadzovania odpadkov priamo z kontajnera, napríklad bezdomovcami.

Občas sa nám však naskytne pohľad aj na mládež, ktorá sa zabáva kopaním do kontajnerov a ich zhadzovaním. Vzniká tak nepekná scenéria, ktorá vôbec neprispieva k estetike okolia.

Upratovanie a údržba okolia kontajnerových stojísk stojí nemalé peniaze a zväčša nie je ani dlhodobo účinná. Obyvatelia tak často hľadajú spôsoby, ako zabrániť znečisťovaniu okolia, napríklad uzamykaním kontajnerových stojísk. Existuje však lepšie riešenie – kontajnery Molok.

Kontajnery Molok tvoria jedinečnú radu produktov pre zber a recykláciu odpadov. Okrem toho, že šetria priestor, svoju úlohu zohrávajú aj v oblasti hygieny a čistoty.

Zápach pod kontrolou

Molok je polopodzemný kontajner určený na vertikálny zber odpadov. Znamená to, že časť z neho je nad zemou a väčšia časť (asi 2/3) je umiestnená pod zemou. Vďaka zvislej konštrukcii tak šetrí priestor. Vyhodené odpadky tak klesnú pod úroveň zeme, kde chlad zeme spomaľuje aktivitu baktérií, nedochádza teda k takému rýchlemu rozkladu. Vďaka tomu sa minimalizuje i zápach.

Veľká kapacita

Oproti klasickým 1100 l kontajnerom majú kontajnery Molok až 6x väčšiu kapacitu. V praxi to teda znamená, že jeden Molok dokáže prijať toľko odpadu, ako 6 klasických kontajnerov. Vďaka nižšej frekvencii vývozu odpadov tak nedochádza ani k znečisťovaniu okolia.

Efektívny zber

Kontajnery Molok majú v sebe zabudovaný senzor, prostredníctvom ktorého možno presne určiť, aké množstvo odpadu sa v kontajneri nachádza a efektívne tak zabezpečiť jeho vyprázdnenie. Nestane sa teda, že by bol kontajner preplnený a odpad budú ľudia nútení nechávať v okolí.

Jednoduchý vývoz

Nielen zber, ale aj vývoz je veľmi jednoduchý. Keď je kontajner plný, smetiarske vozidlo pomocou hydraulického ramena zodvihne veko spolu so zberným vrecom, ktoré je súčasťou kontajnera a má patentovaný systém výsypu. Spodná časť vreca sa jednoducho rozviaže a odpad z neho vypadne. Vhadzovací otvor tak zostáva rovnako čistý, ako pred vysypaním odpadu.

 

Ľahko a bezpečne

Keďže väčšia časť kontajneru je ukrytá pod zemou, nie je možné opätovné vyberanie jeho obsahu. To znamená, že účinne bojuje proti znečisťovaniu okolia kontajnerových stojísk. Samotná konštrukcia polopodzemného kontajnera zabraňuje prístupu zvierat a hmyzu.

Pohodlne

Veko plniaceho otvoru je možné vybaviť samostatným úchytom, ktorý ho drží otvorené. Taktiež je možné osadiť naň zámok, ktorý bráni vandalizmu. LED signál zase uľahčuje nájdenie a otvorenie plniaceho veka aj za tmy.

Esteticky

Samotné kontajnery pôsobia veľmi elegantným dojmom, ktorý svojmu okoliu skutočne pristane. Krajšie prostredie pozitívne vplýva aj na správanie obyvateľov. Esteticky pôsobiace okolie podporuje zodpovedný prístup i k triedeniu odpadov.

Ekologicky

Keďže kontajnery Molok majú veľkú kapacitu, stačí ich vyprázdňovať až o 80% menej v porovnaní s klasickými kontajnermi. To šetrí nielen peniaze, ale aj palivo a zároveň životné prostredie. Vďaka možnosti vnútorného rozdelenia na viacero sekcií (v závislosti od typu kontajneru) uľahčuje aj triedenie odpadu. Každý druh odpadu má navyše svoj obrázkový symbol, ktorý tak prirodzene navádza na triedenie odpadov.

Kontajnery Molok sa teda hodia všade tam, kde záleží na estetike, čistote a hygiene. Ideálne je umiestniť ich do obytných miest, na sídliská, ku školám a škôlkam, k nemocniciam, hotelom, nákupným a športovým strediskám ale aj kdekoľvek inde

Návrat hore